Mеждународна организация по миграция

Мисафир „Гост“ / Misafir “A Guest”
26 мин, документален. Режисьор: Мариам ел Маракеши / 26 min., Documentary. Director: Mariam El Marakeshy

(БГ) Мисафир „Гост“ е документален филм за историите на трима бежанци в юношеска възраст от Палестина, Сирия и Афганистан, които бягат в Истанбул в търсене на по-добър живот. Филмът акцентира и на тяхната предистория, на приспособяването им към живота в мултикултурния град, приноса им към местната общност и това как Истанбул ги приема като „гости“ вместо като „бежанци“.

(EN) Misafir “A Guest” is a documentary film about the stories of three teenage refugees from war torn countries (Palestine, Syria, Afghanistan) who fled to Istanbul in search for better lives. The movie highlights their background story, how they adapted to life in a multicultural city, their contributions, and how Istanbul embraced them as "guests" rather than "refugees".