Mеждународна организация по миграция

МОМ България организира среща с представители на Република Узбекистан

(English below)

Вчера (29 октомври), МОМ България посрещна работна група от представители на правителството и гражданското общество на Република Узбекистан. По време на срещата, организирана в офиса на МОМ в гр. София, служители на МОМ представиха различните дейности и проекти на организацията.

Посещението на делегацията в България е организирано от Международна организация по миграция в периода между 29 октомври и 2 ноември 2018г. с цел обмяна на опит и запознаване с добри практики в областта на противодействието на трафика на хора и управлението на миграционните процеси в България.

В рамките на своето посещение участниците ще посетят и офиса на Националната комисия за борба с трафика на хора, Фондация „Асоциация Анимус“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, териториални поделения на Държавната агенция за бежанците, Главна дирекция „Гранична полиция“ и Дирекция „Миграция“ в гр. София, Харманли и Свиленград, както и Министерството на труда и социалната политика.

IOM Bulgaria organizes a work meeting with representatives from the Republic of Uzbekistan

Yesterday (29 October), IOM Bulgaria welcomed a delegation of government and civil society representatives from the Republic of Uzbekistan. During the meeting organized at the office of IOM in Sofia, IOM Sofia specialists presented the different activities of the organization.

The study visit of the delegation is organized by the International Organization for Migration between 29 October and 2nd November 2018 and aims at exchanging experience and good practices in the field of counter-trafficking in human beings and management of migration processes.

In the framework of their visit, the participants will also visit the office of the National Commission for Combating Trafficking in Human Beings, Animus Association, General Directorate for Combating Organized Crime, the State Agency for Refugees, General Directorate “Border Police” and Directorate "Migration" in Sofia, Harmanli and Svilengrad, as well as the Ministry of Labor and Social Policy.