Mеждународна организация по миграция

Морето утре / Sea Tomorrow
88 мин, документален. Режисьор: Катерина Суворова / 88 min., Documentary. Director: Katerina Suvorova

(БГ) След апокалипсиса, когато не остава нищо освен празнота и тишина, „Морето утре“ ни отвежда на сухото дъно на бившото Аралско море. Някогашните плодородни обработваеми земи и морето сега са заменени от неизползваема пустинна земя. Но насред празнотата не всички са се предали. Няколко души все още вярват, че морето може отново да се надигне и се борят за едно по-добро утре.

(EN) After the apocalypse, where nothing prevails but emptiness and silence. "Sea tomorrow" is set on the arid seabed of the former Aral Sea. The once plentiful farmland and sea are now replaced by unusable desert land. But in this emptiness, not everyone has given up. A few still believe the sea can rise again so they fight for a better tomorrow.