Mеждународна организация по миграция

Национална кампания за превенция на трафика на хора и трудова експлоатация на българи в чужбина
(English below)

#ФондацияАсоциацияАнимус организира, вчера на 9 август 2017 г., пресконференция по случай стартирането на национална кампания за превенция на трафика на хора и трудова експлоатация на българи в чужбина. Кампанията, чието мото е „Ако се хващаш на работа в чужбина, не се хващай на въдицата! Работата в чужбина може да е капан“, се провежда в рамките на проект финансиран от Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.

#МОМБългария взе участие в пресконференцията, в ролята си на дългогодишен партньор на #ФондацияАсоциацияАнимус и бенефициент на проект финансиран от горе споменатата програма за сътрудничество. Г-жа Цветелина Найденова, програмен експерт на МОМ относно борбата с трафика на хора, определи като много уместна и навременна кампанията на Асоциация Анимус, предвид завишения брой на жертвите на трудова експлоатация асистирани от МОМ през 2016 г. В рамките на реализирания от МОМ проект, по Българо-Швейцарската програма, от началото на 2015 г. до момента МОМ България е предоставила подкрепа на над 115 жертви на трафик, български и чуждестранни граждани. Над 60%, или 74 от тях са жертви на трудова експлоатация.

National campaign on the prevention of human trafficking and labor exploitation of Bulgarian citizens abroad

#AnimusAssociationFoundation held a press conference yesterday, 9th of August 2017, on the occasion of launching a national campaign on the prevention of human trafficking and labour exploitation of Bulgarian citizens abroad. The campaign, whose motto is “If you decide to work abroad, don’t let yourself be deceived! Word abroad could be a trap”, is carried out within the framework of a project funded by the Bulgarian-Swiss Cooperation Programme.

#IOMBulgaria took part in the press conference in its capacity as a long-standing partner of the #AnimusAssociationFoundation and beneficiary of a project funded under the above-mentioned programme. Ms. Tsvetelina Naydenova, #IOMBulgaria’s programme expert on counter-trafficking, qualified the campaign as extremely pertinent especially when taking into account the high number of victims of labour exploitation that #IOMBulgaria assisted in 2016. As part of the project implemented by IOM and funded by the Bulgarian-Swiss Cooperation Programme, since the beginning of 2015, IOM Bulgaria has provided support to more than 115 victims of human trafficking. Over 60% of those, or 74 persons, are victims of labour exploitation.

http://animusassociation.org/preskonferencia-trafik-na-hora/