Mеждународна организация по миграция

Новини

Преобразяване на общо помещение в кът за отдих.

Продължава записването на желаещите граждани на трети страни да изучават български език в Информационния център за имигранти на МОМ в гр. Бургас.

С помощта на мобилните екипи на МОМ, студенти от Националната художествената академия организираха ателие за рисуване за децата, живеещи в РПЦ София - кв. Военна рампа

На тази дата през 2008 г., МОМ България отбеляза края на проекта „Партньорство за противодействие на трафика на хора в България“, финансиран от USAID.

На 19 март, МОМ организира среща на партньори и заинтересовани страни по проект “PROTECT: Предотвратяване на сексуалното и основаното на пола насилие над мигранти и подобряване на подкрепата за жертви”.

МОМ България се включи в организирането на празненствата по случай посрещането на Норуз.

На 14 и 15 март, МОМ организира обучение на теми, свързани с мигрaция и здраве.


През февруари стартира обучението по български език за мигранти в Бургас.

The successful candidate will provide support/case management to unaccompanied asylum-seeking children

През февруари Мобилните екипи на МОМ България проведоха информационни сесии с ученици от 10-и, 11-и и 12-и клас