Mеждународна организация по миграция

Експерти от България участват в обучение на обучители в рамките на проект #MIG-H (Миграция и Здраве), финансиран от ЕК, Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните" и реализиран съвместно от МОМ, Асоциация на училищата по обществено здраве в Европейския регион (ASPHER), Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина (LSHTM) и други европейски партньори. В рамките на проекта са планирани обучения по инфекциозни болести и психично здраве в десет страни, включително и в България.