Mеждународна организация по миграция

Обучение „Работа с бенефициенти през консекутивен превод“
(English below)

#МОМБългария организира, вчера на 23 август, обучение по темата „Работа с бенефициенти през консекутивен превод“ за 40 служители на #МОМ - преводачи, мобилни екипи, #DTM анкетьори и експерти по доброволно връщане #AVRR. Обучението се проведе в Дома на Европа в София и включваше следните подтеми: видове и техники на превода; правила за работа и роля на преводача; професионални граници; и код на поведение и превенция на сексуалната експлоатация и насилие.

Training “Working with beneficiaries through consecutive interpretation”

Yesterday, 23rd of August, #IOMBulgaria organized a training on “Working with beneficiaries through consecutive interpretation” for 40 #IOM staff – interpreters, mobile protection teams, #DTM data collectors and assisted voluntary return experts #AVRR. The training took place at the EU Parliament building in Sofia and included the following sub-topics: interpretation types and techniques; roles of the interpreter and rules for work; setting boundaries at work; standards of conduct and prevention of sexual exploitation and abuse.

#migrants #refugees #AMIF #EUHomeAffairs