Mеждународна организация по миграция

Заинтересуваните кандидати могат да намерят пояснителните отговори на получените въпроси относно обявена процедура "Организиране на психо-социални дейности за мигранти и лица, търсещи международна закрила" в прикачения файл по-долу.