Mеждународна организация по миграция

Покана за предложения:
Организиране на психо-социални дейности за мигранти и лица, търсещи международна закрила

Откриваща дата: 16.10.2017
Закриваща дата: 07.11.2017 - удължена
Статус: Отворена