Mеждународна организация по миграция

Оценка на нуждите на лица търсещи закрила в РПЦ Харманли
(English below)

Мобилните екипи на #МОМБългария извършиха оценка на нуждите на 49 лица търсещи закрила от Афганистан, Ирак и Сирия, наскоро настанени в РПЦ Харманли. 16 от тях получиха дрехи и/или обувки.

Mapping the needs of asylum seekers in RRC Harmanli

#IOMBulgaria’s mobile protection teams conducted a needs mapping exercise for 49 asylum seekers from Afghanistan, Iraq and Syria, recently transferred to RRC Harmanli. 16 among them received clothing and/or shoes.

#migrants #refugees #AMIF #EUHomeAffairs