Mеждународна организация по миграция

Петото събитие под слогана „Като у дома – месим, споделяме, играем“ се проведе на 22-и май

(English below)

Петото по ред занимание за жени и деца, търсещи закрила, в рамките на проект на СЖББ, финансиран от IOM Bulgaria, се проведе на 22 май в Хлебна къща София. Групата включваше деца от Сирия и Ирак, настанени в РПЦ София – Враждебна от търсещи закрила у нас семейства, към които се присъединиха техните майки. Ally Bronson и Riley Pettit – студентки във Vanderbilt University,USA, които са доброволки в СЖББ от 21 май, също се включиха в групата с ентусиазъм. Темата на заниманието бе приятелството. Децата говориха за своите най-добри другари, за нещата, които ги свързват, за значението на приятелството. Те месиха по двойки тесто за традиционен хляб и сътвориха интересни хлебни фигури. Докато чакаха изпичането, участниците рисуваха в брашно и споделиха за любимите си книги и литературни герои във връзка с наближаващия Ден на българската просвета и култура и славянската писменост. Готовите хлебни изделия те взеха със себе си, за да ги споделят по-късно със семействата си. Срещата под мотото „Като у дома – месим, споделяме, играем“ е част от проект на „Съвет на жените бежанки в България“ - „Психосоциални дейности с жени и деца, бежанци и търсещи закрила, настанени в районно-приемателните центрове на Държавна агенция за бежанците в гр. София“. Той е финансиран от Международна организация по миграция (IOM) и Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейската Комисия

 

Fifth event under the slogan "Like at home - kneading, sharing, playing" took place on the 22nd of May

The fifth consecutive event for women and children seeking asylum, executed as a part of a project of CRWB's, financed by IOM Bulgaria, was held at Sofia Bread House on the 22nd of May. The group consisted of children and their mothers from Syria and Iraq, who are staying at RRC Sofia - Vrazhdebna. Ally Bronson and Riley Pettit - two students from Vanderbilt University, USA, who are volunteers at the CRWB from the day before, also joined the group with a fair share of enthusiasm. The theme of the event was friendship. The children spoke about their best mates, about the things that connect them and about how important friendship is. They were divided in pairs and kneaded dough for a traditional style of bread; they also made interesting bread figures. While they were waiting for the bread to be baked, the participants drew flour figures on the table and shared their favourite books and fictional heroes - the conversation was sparked by the upcoming Bulgarian Education and Culture and Slavic Script Day on the 24th of May. They took the ready pastries in order to be shared with the families of the participants later on. The meeting, under the slogan "Like at home - kneading, sharing, playing" is part of the project of the Council of Refugee Women in Bulgaria "Psychosocial activities with women and children, refugees and seeking asylum" financed by IOM Bulgaria and Asylum, Migration and Integration Fund with the European Commission.