Mеждународна организация по миграция

МОМ България подпомага на мигранти да се връщат доброволно в страните си по произход. И домашните любимци се възползват от тази услуга!
IOM Bulgaria assists migrants to return voluntarily to their countries of origin. Even pets are not left behind!