Mеждународна организация по миграция

(English below)

Министърът на вътрешните работи Валентин Радев и заместник-генералният директор на МОМ Лаура Томпсън изразиха единодушно мнение за постигане на единна позиция в областта на миграционната политика по време на среща днес в рамките на посещението на г-жа Томпсън в България. Министър Радев благодари на МОМ за подкрепата оказана на МВР чрез програмата за доброволно връщане, както и за приноса на МОМ относно борбата с трафика на хора и подкрепа на жертвите на трафик. Той подчерта също така че експертизата на МОМ е изключително важна за преговорите при постигане на напредък по реформата на Общата европейска система за убежище, което е една от най – важните задачи, които стоят пред Българското председателство.

(Източник: Министерство на вътрешните работи)

The Minister of the Interior Valentin Radev and IOM’s Deputy Director General Laura Thompson expressed a unanimous opinion regarding the importance of achieving a unified position in the field of migration policy during their meeting today, as part of Ms. Thompson's visit to Bulgaria. Minister Radev thanked IOM for the support provided to the MoI through its assisted voluntary return program, as well as for IOM’s contribution in combating trafficking in human beings and supporting victims of trafficking. He also underlined that IOM's expertise is extremely important for the negotiations on the reform of the Common European Asylum System, which is one of the most important tasks facing the Bulgarian Presidency of the Council of the EU.

(Source: Ministry of the Interior)