Mеждународна организация по миграция

Презентации за културите на държави в Близкия изток

(English below)

Вчера (20 септември), служители на МОМ-България имаха удоволствието да изнесат презентации за културите на Иран, Афганистан и Сирия пред ученици от 12ти клас в 7 СУ „Свети Седмочисленици“, гр. София . Презентациите бяха посрещнати с голям интерес и съпроводени от оживени дискусии.

Сърдечно благодарим на 7 СУ „Свети Седмочисленици“ за поканата и изразяваме нашата радост от съвместната ни работа. Надяваме се и в бъдеще да продължим да работим заедно.

Presentations of the cultures of states in the Middle East

Yesterday (20 September), members of IOM-Bulgaria had the pleasure to give presentations about the cultures of Iran, Afghanistan and Syria to students at the 7th High School “St. Sedmochislenitsi” in Sofia. The presentations were met with great interest and accompanied with lively discussions.

We would like to thank the 7th High School “St. Sedmochislenitsi” for their invitation and express satisfaction with our joint work. We are looking forward to continuing working together.