Mеждународна организация по миграция

Презентации на тема „Културата на Сирия“ и „Културите на Иран и Афганистан“, изнесени в училища в София и Харманли

През 2018, мобилните екипи на МОМ изнесоха общо 18 презентации в 9 училища в София и Харманли за ученици от различни възрастови групи. Целта на инициативата е да запознае учениците с културите на тези държави, събуждайки тяхното любопитство и интерес към различните култури, традиции и обичаи, и насърчавайки у тях чувство на толерантност.

Като част от тази инициатива, през декември филми от Global Migration Film Festival 2018 бяха прожектирани в училища в София и Харманли.

Presentations about the cultures of Iran, Afghanistan and Syria to students at schools in Sofia and in Harmanli

In 2018, IOM Mobile Protection Teams gave 18 presentations about the cultures of Iran, Afghanistan and Syria to students from different ages at 9 schools in Sofia and in Harmanli. The objective of this initiative is to give students the opportunity to learn more about the cultures of these countries, thus stimulating their curiosity and interest in different cultures and traditions and encouraging their tolerance and acceptance.

As part of this initiative, in December, #GMFF2018 films were also screened in schools in Sofia and in Harmanli.