Mеждународна организация по миграция

ПРОГРАМА “GLOBAL MIGRATION FILM FESTIVAL 2017” Харманли, 7 – 18 декември 2017 г.

Място/Дата

Четвъртък, 7 декември 2017 г.

Вторник, 12 декември 2017 г.

Четвъртък, 14 декември 2017 г.

Понеделник, 18 декември 2017 г.

Културен център, гр. Харманли, бул. България 13Б

18:30 - 2 Момичета (52“)

17:30 - Изгубени в Ливан (80“)

17:30 - По вълните. Спасение в Егейско море. (55“)

17:30 - Дом в чужда държава (80“)

 

PROGRAM “GLOBAL MIGRATION FILM FESTIVAL” Harmanli, 7 – 18 December 2017

Location / Date

Thursday, 7 December 2017

Tuesday, 12 December 2017

Thursday, 14 December 2017

Monday, 18 December 2017

Cultural Center, Harmanli, 13B Blvd. Bulgaria

18:30 - 2 Girls (52“)

17:30 - Lost in Lebanon (80“)

17:30 - To Kyma. A Rescue in the Aegean Sea. (55“)

17:30 - Home in a Foreign Land (80“)