Mеждународна организация по миграция

Раздаване на хигиенни материали
(English below)

#Мигранти настанени в СДВНЧ София (Бусманци) и СДВНЧ Любимец и лица търсещи закрила от ТЦ Пъстрогор получиха хигиенни материали – четка и паста за зъби, шампоан, сапун, гребен, дамски превръзки и самобръсначки, от #МОМБългария. Общо 17 жени и 3 момичета, и 373 мъже и 5 момчета бяха обхванати чрез раздаванията в различните центрове.

Hygiene materials distribution

#Migrants accommodated in SHTAF Sofia (Busmantsi) and SHTAF Lyubimets, and asylum seekers in TC Pastrogor received hygiene materials – toothbrush and toothpaste, soap, shampoo, comb, sanitary napkins, and safety-razors, from #IOMBulgaria. In total, 17 women and 3 girls, and 373 men and 5 boys benefited from the distributions in the different centers.

#migrants #refugees #AMIF #DGHomeAffairs