Mеждународна организация по миграция

Световен доклад за миграцията 2018 г.
(English below)

#МОМ публикува деветия си Световен доклад за миграцията.

„От 2000 г. насам #МОМ изработва световни доклади за миграцията, с цел да допринесе за по-добро разбиране на миграцията по целия свят. Всъщност, това е един от ключовите приноси на #МОМ, който заема важно място в една ера на политика на "пост-истината", "информационно претоварване" и "фалшиви новини". Възможността доказателства и знания да подпомогнат за обясняването на миграцията и начина, по който тя се променя, изглежда намалява в момент, когато в по-широк смисъл в целия свят фактите и експертните знания сякаш все повече заемат позиция зад мнения и политики.“ (Уилям Лейси Суинг, Генерален директор на МОМ)

https://www.iom.int/wmr/world-migration-report-2018

Докладът включва 10 тематични информационни брошури.

По-долу можете да видите информационна брошура #1 – Световен доклад за миграцията: Преглед

World Migration Report 2018

#IOM has just published its 9th World Migration Report.

“Since 2000, #IOM has been producing world migration reports to contribute to increased understanding of migration throughout the world. Indeed, it is one of #IOM’s key contributions, and it has taken on heightened importance in an era of “post-truth” politics, “information overload” and “fake news”. The chance for evidence and knowledge to help explain migration and how it is changing seems to be diminishing at a time when, more broadly throughout the world, facts and expertise seemed to have increasingly taken a back seat to opinion and politics.” (William Lacy Swing, IOM Director General)

https://www.iom.int/wmr/world-migration-report-2018

The report includes 10 Thematic Info sheets.

Below is Info sheet #1 – World Migration Report Overview.

#WorldMigrationReport