Mеждународна организация по миграция

Сирийски бежанец създава статуетката за Global Migration Film Festival
(English below)

Муафак е сирийски бежанец и артист, който е главното действащо лице във филма "Изгубени в Ливан", който можете да гледате като част от програмата на Global Migration Film Festival. След като избягал от войната в Бейрут, и по-късно се заселил в чужбина, Муафак се снима в документалния филм на Джорджия и София Скот, а по-късно е нает от Международната организация по миграция, за да създаде емблематичната статуетка, която ще представлява фестивала по света и която ще получат победителите.

 

Муафак е нарекъл своята творба "La Cosmopolita". Самият той я описва така:

"Човешка, женска фигура, стояща изправена, изпълнена с оптимизъм. Жената символизира хармоничния живот в мир със себе си. Тя гледа към небето, напред в бъдещето. Косата и наметалото ѝ се веят от мекия вятър. Бризът може на моменти да представлява трудност, но и нейният шанс да се почувства феерична и да лети. Материалът, бронз, със своите топли цветове дава на скулптурата едновременно чувство на сила и топлина".

Артистът е избрал да представи жена, защото вярва, че тяхното поведение и естетика са по-спокойни и хармонични. Освен това жените представляват надеждата в по-общ смисъл, бидейки тези, които продължават живота чрез раждането. И накрая, той споделя, че жените, които са преминали през изпитанията на бежанското пътуване са изключително силни и твърди. Това трудно пътуване е и причината статуетката да е застанала на дървен пиедестал и, както и мигрантите, да прави крачка към неизвестното.

Syrian refugee creates the Global Migration Film Festival award statuette

Mwafak is a Syrian refugee and an artist who is the protagonist in the film "Lost in Lebanon", which you can see as a part of the program of the Global Migration Film Festival, organized by the IOM. After he sought refuge from the war in Beirut, and later resettled abroad, Mwafak starred in Giorgia and Sophia Scott's documentary and later was comissioned by the IOM to create the emblematic statuette which will present the film festival around the globe and which will be awarded to the best films, as selected by the jury.

Mwafak describes La Cosmopolita, as he has named the statuette he has created as:

“A human, female figure standing upright, portraying an optimistic gesture. The woman, stands as a symbol of harmonic life and consistent peace. She looks up to the sky, into the future. Her hair and cape wave softly in the wind. The breeze can be at times a challenge and her chance to fly and feel light. The material, bronze, with its warm color gives the sculpture a feeling of both strength and warmth.”

The artist chose to portray a woman, because he believed that their behaviour and aesthethics are more peaceful and harmonic. He also believes that women represent hope in a broader sense, being the ones who create life by birthing the new generation. Finally, he shares his views that migrant women are exceptionally strong and resilient, having endured the arduous migrant journey. Consequently, the statuette is standing on the tip of the wooden basis as she is, like any migrant, about to step into the unknown.