Mеждународна организация по миграция

Статистика

 1.  

  Публикувано: 05/03/19

  Тема: Изчезнали мигранти

  Женева - МОМ, Миграционната агенция на ООН, докладва, че 9,286 мигранти и бежанци са влезнали в Европа по море в първите 62 дни на 2019 г., което е намаление с около 10% от 10,330-те мигранти и бежанци, влезнали в Европа за същия период през 2018 г. Смъртите на трите главни Средиземноморски морски пътища за осем седмици са 226 лица или точно под 50% от смъртността за същия период през 2018 г., която е била 464 лица.

  For latest arrivals and fatalities in the Mediterranean, please visit: http://migration.iom.int/europe
  Learn more about the Missing Migrants Project at: http://missingmigrants.iom.int