Mеждународна организация по миграция

Тежестта на одеялото / The Weight Of The Blanket / El Peso De La Manta
35 мин, документален. / 35 min., Documentary

(БГ) По улиците на Барселона имигрантите се борят за оцеляване чрез нелегални улични продажби. След много години на безмилостен расизъм и постоянно преследване от страна на полицията, имигрантите най-сетне са надигнали глас и са си основали профсъюз. Исканията им са простички: повече разбиране, повече осведоменост и повече достойнство. Този документален филм проследява тяхната битка.

(EN) On the streets of Barcelona immigrants struggle to survive through illegal street selling. After many years of relentless racism and constant persecution by the police, they have finally found a voice and created a union. Their demands are simple: more understanding, more awareness and more dignity. This documentary follows their struggle.