Mеждународна организация по миграция

Това уби майка ми / It has killed my mother
25 мин, драма / 25 min., Drama

(БГ) Филмът показва какви са последиците от женското обрязване. Амина, режисьор на „Това уби майка ми“, е бежанка от Конго, живееща в Какума, Кения. Тя е красноречив пример за човек, който ползва уменията и талантите си в ситуацията, в която се намира – не само за да помогне на други бежанци и мигранти, но и на местните кенийци. Амина разбива предразсъдъка, че бежанците само получават помощи и чакат. Филмът включва и кратко интервю с режисьора.

(EN) A story about Female Genital Mutilation. Amina, the director of "It has killed my mother", is a Congolese refugee living in Kakuma. She is a shining example of someone using her skills and talents in the context that she finds herself - not only to help fellow refugees and migrants, but Kenyans too. Amina reverses the assumption that refugees simply receive aid and wait. A short interview with the director will be presented with the film.