Mеждународна организация по миграция

Участие на общността в РПЦ Военна рампа
(English below)

От месец ноември 2017 г. мигрантите в РПЦ Военна рампа имат възможност да участват в инициативата на МОМ България по поддръжка чистотата на ремонтираните бани и тоалетни в Блок А. На ротационен принцип, всяка седмица около 10 души се регистрират и полагат грижа за общите части, за което получват определен брой точки. Чрез тези точки те могат да подадат заявки за дребни хранителни продукти, от които имат нужда, с които МОМ ги снабдява. Над 50 души, живущи в тази част на центъра, се включват в инициативата по подобряване на средата за живеене.

Community participation in RRC Voenna Rampa

Since November 2017, migrants accommodated in RRC Voenna Rampa have had the opportunity to participate in IOM Bulgaria’s initiative for the maintenance of the renovated showers and toilets in Bloc A. On a rotational principle, every week, around 10 migrants register and provide care and maintenance for the common spaces, in exchange for points. In turn, they use the points to request small food items they need that are then supplied by IOM Bulgaria. Over 50 persons living in this part of the center take part in this initiative for the improvement of the living environment.