Mеждународна организация по миграция

Училище за живота
(English below)

Екипът на #МОМБългария в Харманли проведе беседа с деца в Афганистанското училище в РПЦ Харманли с цел избор на лого за „Училище за живота“ – инициатива в рамките на която ще се организират отделни срещи с родители и с деца на различни тематики, които да са от полза за адаптацията им в България. Тази дейност се осъществява като част от проекта „Закрила на деца в контекста на бежанската и мигрантската криза в Европа“.

School for Life

#IOMBulgaria’s team in Harmanli held a discussion with children at the Afghan school in RRC Harmanli with the aim of choosing a logo for the “School of Life” – an initiative under which separate sessions with parents and children will be organized on various themes that could be useful for their adaptation to life in Bulgaria. The activity was undertaken within the framework of the project “Protecting Children in the Context of the Refugee and Migrant Crisis in Europe”.

#migrants #refugees #DGJUST