Mеждународна организация по миграция

Уъркшоп за кукли
(English below)

В сътрудничество с учителката от афганистанското училище в РПЦ Харманли, МОМ България организира уъркшоп за жени и момичета от Афганистан за изработване на кукли от плат. Всяка кукла е напълнена с рециклирана хартия, има сърце което и дава живот и съдържа подправки които напомнят с уханието си за дома.

Doll-making workshop

In collaboration with the teacher from the Afghan school at RRC Harmanli, IOM Bulgaria organized a doll-making workshop for women and girls from Afghanistan. The dolls are made from fabric, are filled with recycled paper, and each has a heart to give it life and contains spices, the scent of which reminds of home.