Mеждународна организация по миграция

Global Migration Film Festival 2017 - Bulgaria

 

Global Migration Film Festival 2017 – Bulgaria

(English below)

Чудили ли сте се защо хората напускат домовете си и пред какви предизвикателства ги изправят мечтите им за по-добър живот?
МОМ България организира Global Migration Film Festival от 5-18 декември 2017 г. в София и Харманли.
Вход - свободен.

Във време, когато миграцията е глобален феномен и причините за нея са разнообразни, фестивалът ще покаже филми на различни теми свързани с нея, като трудова миграция, климатични промени и миграция, здраве и миграция, управление на границите, интеграция, и трудова и сексуална експлоатация. Във филмите са засегнати миграционни проблеми от Африка, Азия, Близкия изток, Южна и Северна Америка и Европа.

Всички филми имат български и английски субтитри.
Програмата на фестивала за София ще намерите тук.
Програмата на фестивала за Харманли ще намерите тук.
Събитието във Фейсбук може да намерите тук.
Фестивалът е част от глобалната инициатива на МОМ (https://www.iom.int/global-migration-film-festival) и се провежда с любезното съдействие на:

G8 Cinema (ул. Гладстоун 8)
Euro Cinema (бул. Ал. Стамболийски 17)
The Fridge (ул. Ген. Паренсов 6Б, вход ул. Мальовица)
Instituto Cervantes (ул. Света София 3)
Център за култура и дебат „Червената къща“ (ул. Любен Каравелов 15) 
Нов Български Университет (ул. Монтевидео 21)
Културен център, гр. Харманли, бул. България 13Б

#migFEST

 

Have you ever wondered about why people leave their homes and what challenges they face in their search for a better life?
IOM Bulgaria is organizing a Global Migration Film Festival in Sofia and Harmanli from the 5th to the 18th of December 2017.
All screenings are free of charge.

At a time when migration is a global phenomenon, with varied root causes, the festival will show films on different topics related to migration, including labor migration, climate change and migration, migration health, border management, integration, and labor and sexual exploitation. The films address migration issues and challenges in Africa, Asia, the Middle East, North and South America, and Europe.

All films are subtitled in Bulgarian and English.
You will find the program of the festival for Sofia here.
You will find the program of the festival for Harmanli here.
You will find the Facebook event here.
The festival is part of IOM’s global initiative (https://www.iom.int/global-migration-film-festival).

A special thanks to the following partners for their support:

G8 Cinema (8 Gladstone St.)
Euro Cinema (17 Al. Stamboliyski Blvd.)
The Fridge (6B Gen. Parensov St., entry from Malyovitsa St.)
Instituto Cervantes (3 Sveta Sofia St.)
The Red House Centre for Culture and Debate (15 Luyben Karavelov St.) 
New Bulgarian University (21 Montevideo St.)
Cultural Center, Harmanli, 13B Blvd. Bulgaria

#migFEST