Mеждународна организация по миграция

Футболен турнир в СДВНЧ София

(English below)

#МОМ продължава да подкрепя спортната активност на мигрантите в България. На 14 май 2018 г. МОМ организира футболен турнир в СДВНЧ София – с. Бусманци, със съдействието на Дирекция „Миграция“ към МВР.

В спортния празник участваха шест отбора, като три бяха съставени от мигранти от над 10 страни от Азия, Африка и Европа, на които #МОМБългария подари спортни обувки, хигиенни материали и енергийни десерти. Останалите три отбора бяха съставени от СДВНЧ София, СДВНЧ Любимец и МОМ.

Началният съдийски сигнал беше даден от екипа независими съдии от Български Червен кръст (Bulgarian Red Cross), които с ентусиазъм и обективност следиха за правилата.

С много настроение и хъс за победа започна първата среща между отборите на СДВНЧ София (с. Бусманци) и МОМ България. Силното начало на турнира беше поставено с резултат 4:1 в полза на футболистите на Центъра за чужденци в село Бусманци. Оспорвани и динамични бяха всички следващи спортни срещи, като запомнящо за феновете беше участието на отбора на СДВНЧ Любимец и Медицинския център в СДВНЧ София.

Интензивен финал на турнира сътвориха двата отбора от служители на центровете в с. Бусманци и гр. Любимец. Отборът от Южна България беше по-организиран и сплотен и успя да се наложи с резултат 7:5. В мача за 3-ти и 4-то място, отборът на МОМ отстъпи на мигрантите от Медицинския център в СДВНЧ София с 4:1.

Спортният празник завърши с връчване на купата на победителите, много усмивки, настроение и планиране за следващи срещи.

 

Football tournament in SHTAF Sofia

#IOM continues to support migrants in Bulgaria in staying active through sports. On 14th of May 2018, IOM organized a football tournament at SHTAF Sofia - Busmantsi, in collaboration with the MoI’s Migration Directorate.

Six teams took part in the tournament, with three composed of migrants from over 10 countries in Asia, Africa and Europe, to whom #IOMBulgaria gave sport shoes, hygiene materials and energy bars. The other three teams were composed of representatives from SHTAF Sofia, SHTAF Lyubimets and IOM.

The signal for the start of the tournament was given by a team of independent referees from the Български Червен кръст (Bulgarian Red Cross) who enforced the laws of the game with enthusiasm and objectivity.

The tournament started with a game between the teams of SHTAF Sofia - Busmantsi and IOM Bulgaria with a lot of good-natured humor and desire for victory. The strong start of the tournament ended in a 4:1 result for the players from the center for foreigners in Busmantsi. The following games were all dynamic and competitive, with perhaps the most memorable for the fans being that between SHTAF Lyubimets and the Medical Center from SHTAF Sofia.

The two teams from SHTAF Sofia and Lyubimets had an intense final but the team from southern Bulgaria showed better coordination and cohesion, and managed to win by 7:5. In the game for 3rd and 4th place, IOM’s team ceded the win to the migrants from the Medical Center at SHTAF Sofia, 4:1.

The sports event ended with an awards ceremony, lots of smiles, good mood and planning for future meetings.

#migrants #refugees #AMIF #DGHomeAffairs