Mеждународна организация по миграция

Футболен турнир за деца в Харманли
(English below)

На 19-и април се проведе детски футболен турнир на територията на град #Харманли с участието на отбори от ОУ „Иван Вазов“, СУ „Неофит Рилски“, Фондация Конкордия и три отбора от РПЦ Харманли. Турнирът бе открит от кмета на гр. Харманли, г-жа Мария Киркова.

Всички отбори демонстрираха завидни футболни умения, огромна мотивация и желание за победа. Поздравления на печелившия отбор от ОУ „Иван Вазов“.

Адмирации към участниците, които въпреки културните си различия манифестираха спортменска игра и уважение един към друг.

#МОМ България организира турнира със съдействието на Община Харманли и РПЦ Харманли. Благодарим искрено на партньорите и участниците. Сърдечни благодарности на Мат Стар и Хисар за дарениеята на футболни обувки и вода.

Football tournament for children in Harmanli

On the 19th of April, a football tournament for children took place in the town of #Harmanli with the participation of teams from “Ivan Vazov” School, “Neofit Rilski” School, Concordia Foundation and three teams from RRC Harmanli. The event was launched by the Mayor of Harmanli, Ms. Maria Kirkova.

All teams demonstrated noteworthy football skills, great motivation and desire to win. Congratulations to the winning team from “Ivan Vazov” School.

We applaud all of the participants who, despite their cultural differences, demonstrated sportsmanship and respect towards one another.

#IOM Bulgaria organized the tournament with support from the Municipality of Harmanli and RRC Harmanli. We would like to thank sincerely our partners and all of the participants. We would also like to thank Mat Star and Hissar for donating football shoes and water for the tournament.