Mеждународна организация по миграция

Футбол и волейбол в СДВНЧ София
(English below)

#МОМБългария подпомага спортната активност на мигрантите настанени в СДВНЧ София чрез дарение на топки за футбол и волейбол, както и мрежи. Мигранти от над 10 държави се организират в малки отбори според интереси или страни на произход и спортуват всеки ден.

Football and volleyball at SHTAF Sofia

#IOMBulgaria is supporting migrants accommodated in SHTAF Sofia to stay physically active through the donation of football and volleyball balls and nets. Migrants from more than 10 countries are organizing themselves into small teams based on common interests or countries of origin, and playing every day.

#migrants #refugees #DGHomeAffairs