Mеждународна организация по миграция

Хотел Кеймбридж / The Cambridge Squatter
98 мин, комедия/драма. Режисьор: Елиане Кафе / 98 min., Comedy/Drama. Director: Eliane Caffé

(БГ) „Хотел Кеймбридж“ разказва историята на бежанци, които наскоро са пристигнали в Бразилия. Заедно с бедни работници, те обитават една изоставена сграда в центъра на Сао Пауло. Ежедневни перипетии, комични ситуации и различни гледни точки към света се смесват с надвисналата заплаха от принудително изселване.

(EN) "The Cambridge Squatter" tells the story of refugees, recently arrived in Brazil who, together with a group of low-income workers, occupy an old abandoned building in downtown Sao Paulo. Daily dramas, comical situations and different views on the world commingle with the threat of impending eviction.