Mеждународна организация по миграция

Вчера бе щастлив ден за Мохамед Джамал – бежанец от Сирия, и неговото семейство. След близо 4-годишна раздяла, той отново прегърна децата си Изел, Даниа, Мустафа и Насиба, които пристигнаха в София от Газиантеб (Турция). Научете повече за Мохамед и неговия случай тук: https://goo.gl/cN2rQs

Yesterday was a very happy day for Mohammed Jamal – a Syrian refugee, and his family. Following a nearly 4-year long separation, he was able to hug his children once again – Izel, Danya, Mustafa, and Nassiba, when they arrived at Sofia airport from Gaziantep (Turkey). Learn more about Mohammed and his case here: https://goo.gl/cN2rQs