Mеждународна организация по миграция

МОМ България се включи в отбелязването на празника Новруз в РПЦ „Овча купел“ в София. Организацията осигури хранителни продукти, от които търсещите закрила приготвиха традиционни за празника ястия. Музикалното озвучаване също беше подсигурено от МОМ. Благодарим за поканата да се включим в инициативата на колегите от ДАБ и на администрацията на РПЦ „Овча купел“, както и на Български червен кръст и Каритас София , които също взеха участие в празника. Традицията на Новруз беше спазена, като освен ястията, музиката и танците, всички етноси от РПЦ „Овча купел“ празнуваха заедно и посрещнаха с надежда персийската нова година.

IOM Bulgaria participated in celebrations on the occasion of Nowruz at the RRC Ovcha Koupel in Sofia. The organization provided food items from which asylum seekers living in the centre prepared traditional dishes. A sound system was also provided by IOM. We would like to thank our colleagues from the State Agency for Refugees and the administration of RRC Ovcha Koupel for the invitation to participate in this initiative, as well as the Bulgarian Red Cross and Caritas Sofia, who also took part in the celebrations. The tradition of Nowruz was respected as, besides the traditional food, music and dances, all nationalities and ethnicities from the centre celebrated the Persian New Year together.

.