Mеждународна организация по миграция

МОМ България благодари на Центъра за източни езици и култури към СУ "Св. Климент Охридски", в лицето на доц. д-р Цветомира Пашова, за дарението под формата на художествена литература, учебници и научно-популярни издания на арабски език. Дарението беше направено след заявено желание от живеещите в регистрационно-приемателните центрове на Държавна агенция за бежанците и ще бъде доставено там.

IOM Bulgaria would like to thank the Faculty of Classical and Modern Languages at Sofia University, and personally Ms. Tsvetomira Pashova Ph.D., for the donation of fiction literature, text books and science magazines in Arabic. The books and magazines were requested by persons living in reception centres managed by the State Agency for Refugees, and will be distributed accordingly.