Плакати за AVR по проект Strengthening the national capacity in the fields of asylum and migration

Плакати за доброволно връщане и реинтеграция на хора по проект Strengthening the national capacity of the Republic of Bulgaria in the fields of asylum and migration.

Плакатите на всички езици (английски, арабски, дари, кюрдски и пащу) може да намерите по-долу.