Ръководство за работа с малолетни и непълнолетни деца

Настоящото Ръководство е изготвено по Проект BG/RF2013/GR1-2 „Подкрепа за доброволно връщане и реинтеграция  на уязвими лица със специален фокус върху непридружени непълнолетни“ в рамките на Годишната програма за 2013 година, финансиран по Европейски фонд за връщане и изпълняван от Мисията на Международна организация по миграция в  Република България.

Брошура за доброволно връщане - възможност за ново начало в родината

Тази брошура е направена по проект HOME/2012/RFXX/CA/EA/2001 "Изпълнение на програма за доброволно връщане на до 250 граждани на трети страни, завръщащи се в съответните страни по произход", изпълняван по договор между Международна организация по миграция (МОМ) и Генерална Дирекция "Вътрешни работи" към Европейската Комисия.

Брошура за информация и консултации за доброволно връщане

Тази брошура е създадена по проект BG/AMIF-SO3-NO1-A2 "Предоставяне на информация и консултации за доброволно връщане", финансиран от Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и изпълняван от Мисията на Международната организация по миграция в България.

Брошури за превенция на трафик на хора по проект Strengthening the national capacity of the Republic of Bulgaria in the fields of asylum and migration.

Брошурите на всички езици (английски, арабски, кюрдски и пащу) може да намерите по-долу.

Брошури за доброволно връщане и реинтеграция на хора по проект Strengthening the national capacity of the Republic of Bulgaria in the fields of asylum and migration.

Брошурите на всички езици (английски, арабски, дари, кюрдски и пащу) може да намерите по-долу.

Плакати за превенция на трафик на хора по проект Strengthening the national capacity of the Republic of Bulgaria in the fields of asylum and migration.

Плакатите на всички езици (английски, арабски, дари, кюрдски и пащу) може да намерите по-долу.

Плакати за доброволно връщане и реинтеграция на хора по проект Strengthening the national capacity of the Republic of Bulgaria in the fields of asylum and migration.

Плакатите на всички езици (английски, арабски, дари, кюрдски и пащу) може да намерите по-долу.


                   click for full version

IOM Bulgaria has compiled important and useful information for migrants in the country - both refugees, asylum seekers and legally staying migrants.

Click on the picture below to view the full information.