МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
(ЗАКРИТА)

RFQ: Renovation of the izolation premises in RRC Voenna Rampa
Start date: 07
 August 2020
End date: 14 August 2020
​Status: CLOSED

RFQ: Renovation of the isolation premises in RRC Voenna Rampa
Start date: 31 July 2020
End date: 10 August 2020
Status: CLOSED

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
(ЗАКРИТА)

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
(ЗАКРИТА)

Request for proposals: Provision of 24-hour physical security and video surveillance in two Safety Zones for Unaccompanied Asylum-Seeking Children located in RRC Sofia – Ovcha Koupel and Voenna Rampa
Start date: 01.06.2020
End date: 09.06.2020
​Status: CLOSED

Request for Quotations for Renovation of the 1st floor of IOM Sofia office 

Start date: 02.08.2019

Closing date: 09.08.2019 - 13:00 

Status: CLOSED

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

(ЗАКРИТА) 

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
(ЗАКРИТА)