Доклад по проект ПРОТЕКТ

 

Финалният доклад върху юридическата рамка и възможностите за подкрепа, на разположение на мигранти - жертви на сексуално насилие и насилие, базирано на пола, бе завършен. Бихте могли да изтеглите пълния документ по-долу.

Проектът е финансиран финансиран от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“
на Европейската комисия​.

 

The Mapping Report on Legal Framework and Assistance Available to Migrant Victims of Sexual and Gender-Based Violence has been finalized. You can download the full report following the link below.

The project is funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020.

           натиснете за уголемяване