За всякакви медийни въпроси, моля, свържете се с нас на телефон +359 (2) 93 94 774 или пратете запитване на iomsofia@iom.int.