МОМ публикува обзор на дейносттта си за 2020 г. 

МОМ публикува обзор на дейносттта си за 2020 г. 

Днес МОМ България публикува годишния си доклад, отразяващ постигнатото от Мисията през 2020 г. Това бе година, белязана от затваряне на граници и рестриктивни мерки, които принудиха всички да преустроят живота си в ситуация на глобална пандемия. Миграцията и дейността на МОМ не останаха незасегнати, като за много хора, в това число мигранти, тепърва предстои да посрещат последиците ѝ. 

Въпреки трудностите на необичайната нова действителност, МОМ България съумя да се адаптира своевременно и да продължи да предоставя подкрепа на най-уязвимите сред мигрантите в България. МОМ изразява благодарността си към всички членове на екипа за работата им през този извънреден период. 

МОМ България би искала също да благодари на всички свои приятели, съмишленици и партньори за тяхното неоценимо съдействие, което не спират да оказват в контекста на усилията ни за осигуряване на хуманна и регламентирана миграция. 

2020: Обзор на годината е достъпен на български и английски език.  

          натиснете за пълния документ