Музиката е наш общ език

Музиката е наш общ език. Тя задвижва спомените и мечтите ни. Тя може да бъде навсякъде и във всичко. Благодарим на Боян Аврамов, който ни показа това в ателието за експериментална музика, което проведе с момчетата, търсещи международна закрила, настанени в Сигурната зона в РПЦ София, кв. Военна рампа.

Всички дейности се осъществяват в рамките на проект “Закрила на уязвими мигранти и подкрепа за доброволни връщания и реинтеграция“, финансиран от подкрепата за Спешни мерки по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020 ​с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.