Наръчник за специалисти, работещи по овластяване на жени и момичета търсещи или получили международна закрила, претърпели насилие, основано на пола


           click for full document

На горния линк можете да изтеглите финалната версия на български на „Наръчник за специалисти, работещи по овластяване на жени и момичета търсещи или получили международна закрила, претърпели насилие, основано на пола“, изготвен в рамките на проект "PROTECT – Предотвратяване на сексуалното и основаното на пола насилие над мигранти и подобряване на подкрепата за жертви".