Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства ​не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

 

Фолклорно събитие в митичната Странджа

Незабравима фолклорна среща на мигранти от Русия, Украйна и Беларус, живущи в Бургас и региона, се проведе в малкото с. Българи, организирана от Информационен център за мигранти на МОМ.

Преди залез слънце фолклорен ансамбъл при Народно читалище „Георги Кондолов“ - Царево и групата за автентичен фолклор при Народно читалище „Виделина-1927 г.“ с. Веселие, огласяваха странджанското село.

Звучаха българските народни песни  „Залюбила е Василка “, “Ой, Доне, бяла Доне“, извиваха се „Право хоро“, „Нестинарско хоро“ и още много други, основно от Странджа и от други фолклорни области от България в продължение на час и половина.

А през нощта, на празника на светците Константин и Елена, се изпълни и митичният „Танц на огъня“ на нестинарите.

Танцът започна след залез слънце, като нестинарите танцуваха около огнения кръг с икони в ръце преди да  навлязат в него. Митичният ритуал се изпълни под звуците на тъпан, отекващ над селото. Нестинарството е един от най-впечатляващите традиционни ритуали, включен в нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.               

Събитието  се осъществи в рамките на проект „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“, финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020.