Брошури на английски по проект Протект.


                    click for full version

 

IOM Bulgaria has compiled important and useful information for migrants in the country - both refugees, asylum seekers and legally staying migrants.

Click on the picture below to view the full information. 

Плакати за превенция на трафик на хора по проект Strengthening the national capacity of the Republic of Bulgaria in the fields of asylum and migration.

Плакатите на всички езици (английски, арабски, дари, кюрдски и пащу) може да намерите по-долу.

Брошури за доброволно връщане и реинтеграция на хора по проект Strengthening the national capacity of the Republic of Bulgaria in the fields of asylum and migration.

Брошурите на всички езици (английски, арабски, дари, кюрдски и пащу) може да намерите по-долу.

Брошури за превенция на трафик на хора по проект Strengthening the national capacity of the Republic of Bulgaria in the fields of asylum and migration.

Брошурите на всички езици (английски, арабски, кюрдски и пащу) може да намерите по-долу.

Брошура за доброволно връщане - възможност за ново начало в родината

Тази брошура е направена по проект HOME/2012/RFXX/CA/EA/2001 "Изпълнение на програма за доброволно връщане на до 250 граждани на трети страни, завръщащи се в съответните страни по произход", изпълняван по договор между Международна организация по миграция (МОМ) и Генерална Дирекция "Вътрешни работи" към Европейската Комисия.