Брошури за доброволно връщане и реинтеграция на хора по проект Strengthening the national capacity of the Republic of Bulgaria in the fields of asylum and migration.

Брошурите на всички езици (английски, арабски, дари, кюрдски и пащу) може да намерите по-долу.

Брошури за превенция на трафик на хора по проект Strengthening the national capacity of the Republic of Bulgaria in the fields of asylum and migration.

Брошурите на всички езици (английски, арабски, кюрдски и пащу) може да намерите по-долу.

Брошура за информация и консултации за доброволно връщане

Тази брошура е създадена по проект BG/AMIF-SO3-NO1-A2 "Предоставяне на информация и консултации за доброволно връщане", финансиран от Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и изпълняван от Мисията на Международната организация по миграция в България.

Брошура за доброволно връщане - възможност за ново начало в родината

Тази брошура е направена по проект HOME/2012/RFXX/CA/EA/2001 "Изпълнение на програма за доброволно връщане на до 250 граждани на трети страни, завръщащи се в съответните страни по произход", изпълняван по договор между Международна организация по миграция (МОМ) и Генерална Дирекция "Вътрешни работи" към Европейската Комисия.

 

Брошури на дари по проект Протект.