Брошури за доброволно връщане и реинтеграция на хора по проект Strengthening the national capacity of the Republic of Bulgaria in the fields of asylum and migration.

Брошурите на всички езици (английски, арабски, дари, кюрдски и пащу) може да намерите по-долу.

Брошури за превенция на трафик на хора по проект Strengthening the national capacity of the Republic of Bulgaria in the fields of asylum and migration.

Брошурите на всички езици (английски, арабски, кюрдски и пащу) може да намерите по-долу.

Брошура за информация и консултации за доброволно връщане

Тази брошура е създадена по проект BG/AMIF-SO3-NO1-A2 "Предоставяне на информация и консултации за доброволно връщане", финансиран от Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и изпълняван от Мисията на Международната организация по миграция в България.

 

Брошури на дари по проект Протект.