Start date: 18.02.2021
End date: 26.02.2021
Status: CLOSED

Request for quotations for supply and delivery of hygiene materials
Starting date: 12.02.2021
Ending date: 22.02.2021
Status: CLOSED

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
(ЗАКРИТА)

Request for quotations for supply and delivery of hygiene materials.
Start date: 13.01.2021
Closure date: 21.01.2021
Status: CLOSED

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
(ЗАКРИТА)

RFQ: Renovation of the izolation premises in RRC Voenna Rampa
Start date: 07
 August 2020
End date: 14 August 2020
​Status: CLOSED

RFQ: Renovation of the isolation premises in RRC Voenna Rampa
Start date: 31 July 2020
End date: 10 August 2020
Status: CLOSED

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
(ЗАКРИТА)