Mеждународна организация по миграция

Международна организация по миграция - Мисия в България

Международна организация по миграция е водещата междуправителствена организация, посветена на принципа, че хуманната и регламентирана миграция е от полза за хората, търсещи ново начало и приемащото ги общество. МОМ съдейства на мигрантите и страните при посрещането на нарастващите предизвикателства на миграцията, за да повиши нивото на разбиране на въпросите, свързани с този процес, да насърчи социално-икономическото развитие чрез миграция и да поддържа благополучието и човешките права на мигрантите.

Последни Новини

ИЦМ на МОМ в Бургас продължава да създава ключови за мигрантите в черноморския град събития.

МОМ разказва историята на един мигрант от Ирак.

 

МОМ България организира информационна сесия, посещение в музей и визита в гр. Несебър заедно с мигранти от Бургас.