Mеждународна организация по миграция

Международна организация по миграция - Мисия в България

Международна организация по миграция е водещата междуправителствена организация, посветена на принципа, че хуманната и регламентирана миграция е от полза за хората, търсещи ново начало и приемащото ги общество. МОМ съдейства на мигрантите и страните при посрещането на нарастващите предизвикателства на миграцията, за да повиши нивото на разбиране на въпросите, свързани с този процес, да насърчи социално-икономическото развитие чрез миграция и да поддържа благополучието и човешките права на мигрантите.

Последни Новини

Децата, настанени в Сигурната зона за непридружени деца прекараха новогодишната нощ в празненства заедно с екипа социални работници на МОМ.

Международната организация по миграция съобщи, че 110 669 мигранти и бежанци са навлезли в Европейския съюз през Средиземно море през 2019 г.

След като в края на октомври екипът на МОМ в Бургас посети Созопол и проведе информационна сесия за мигранти там, наскоро такава се проведе и в полите на източна Стара планина.