Mеждународна организация по миграция
Интеграция
Публикации
Реинтеграция
Търгове

Международна организация по миграция - Мисия в България

Международна организация по миграция е водещата междуправителствена организация, посветена на принципа, че хуманната и регламентирана миграция е от полза за хората, търсещи ново начало и приемащото ги общество. МОМ съдейства на мигрантите и страните при посрещането на нарастващите предизвикателства на миграцията, за да повиши нивото на разбиране на въпросите, свързани с този процес, да насърчи социално-икономическото развитие чрез миграция и да поддържа благополучието и човешките права на мигрантите.

Последни новини

"Живял съм през по-голямата част от живота си в България. Започнах да се чувствам повече у дома си тук. Свикнах с хората, вече имам приятели."

"I’ve lived most of my life in Bulgaria, I’ve started feeling more at home here. I got used to the people now, I have friends."

„На 18-и ноември (петък) от 14 ч. в зала „Музейна“ в сградата на Българския червен кръст на бул. „Джеймс Баучър“ 76 ще се проведе информационна сесия за граждани на трети страни и лица, получили международна закрила, по въпросите, свързани с достъпа до пазара на труда. В сесията ще участват експерт от Агенцията по заетостта и представител на фирма за набиране на персонал, които ще отговарят на конкретни въпроси и ще предоставят информация за свободни работни места.