Mеждународна организация по миграция

Международна организация по миграция - Мисия в България

Международна организация по миграция е водещата междуправителствена организация, посветена на принципа, че хуманната и регламентирана миграция е от полза за хората, търсещи ново начало и приемащото ги общество. МОМ съдейства на мигрантите и страните при посрещането на нарастващите предизвикателства на миграцията, за да повиши нивото на разбиране на въпросите, свързани с този процес, да насърчи социално-икономическото развитие чрез миграция и да поддържа благополучието и човешките права на мигрантите.

Последни Новини

Обучение за новоназначените социални експерти на МОМ, които ще предоставят социална подкрепа в Сигурната зона за непридружени деца в РПЦ София – кв. Военна рампа

Две линейки бяха предоставени от МОМ България за нуждите на Медицински институт – Министерство на външните работи.

Официално откриване на първата в България сигурна зона за непридружени деца, търсещи международна закрила