Mеждународна организация по миграция

Международна организация по миграция - Мисия в България

Международна организация по миграция е водещата междуправителствена организация, посветена на принципа, че хуманната и регламентирана миграция е от полза за хората, търсещи ново начало и приемащото ги общество. МОМ съдейства на мигрантите и страните при посрещането на нарастващите предизвикателства на миграцията, за да повиши нивото на разбиране на въпросите, свързани с този процес, да насърчи социално-икономическото развитие чрез миграция и да поддържа благополучието и човешките права на мигрантите.

Последни Новини

За информиране на мигрантите, изучаващи български език в Информационния център на МОМ в Бургас се организират срещи със специалисти от Центъра за подкрепа на личностното развитие в началото на новата учебна година.

На 2 октомври 2019 г., МОМ България, съвместно с УНИЦЕФ, организира кръгла маса на тема „Настаняване и предоставяне на подкрепа на жени и деца мигранти и бежанци в социални услуги в България“.

"Благодаря сърдечно за предоставената материално-техническа помощ за нуждите на Медицинския институт на МВР" - така благодари министърът на вътрешните работи г-н Младен Маринов на представителите на МОМ.