Mеждународна организация по миграция
Интеграция
Публикации
Реинтеграция
Търгове

Международна организация по миграция - Мисия в България

Международна организация по миграция е водещата междуправителствена организация, посветена на принципа, че хуманната и регламентирана миграция е от полза за хората, търсещи ново начало и приемащото ги общество. МОМ съдейства на мигрантите и страните при посрещането на нарастващите предизвикателства на миграцията, за да повиши нивото на разбиране на въпросите, свързани с този процес, да насърчи социално-икономическото развитие чрез миграция и да поддържа благополучието и човешките права на мигрантите.

Последни новини

Let’s work together to protect its victims.

By William Lacy Swing, IOM Director General 

Under the direct supervision of the Head of Office in Bulgaria the incumbent will be responsible and accountable for project development, strategic support and coordination of IOM programs, implemented at national level and in close coordination with respective donor organizations.

Under the direct supervision of the Head of Office in Bulgaria the incumbent will be responsible and accountable for the development, strategic support and coordination of IOM Counter Trafficking (CT), and Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR) programmes