Mеждународна организация по миграция

Международна организация по миграция - Мисия в България

Международна организация по миграция е водещата междуправителствена организация, посветена на принципа, че хуманната и регламентирана миграция е от полза за хората, търсещи ново начало и приемащото ги общество. МОМ съдейства на мигрантите и страните при посрещането на нарастващите предизвикателства на миграцията, за да повиши нивото на разбиране на въпросите, свързани с този процес, да насърчи социално-икономическото развитие чрез миграция и да поддържа благополучието и човешките права на мигрантите.

Последни Новини

Консултациите включват въпроси по гражданско право, семейно право, търговско право и др.

През уикенда, МОМ заведе момчетата от Сигурната зона за непридружени деца в столичния клуб за настолни игри Каркасон

МОМ България представи основните си дейности пред стажанти от Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).