Mеждународна организация по миграция

Международна организация по миграция - Мисия в България

Международна организация по миграция е водещата междуправителствена организация, посветена на принципа, че хуманната и регламентирана миграция е от полза за хората, търсещи ново начало и приемащото ги общество. МОМ съдейства на мигрантите и страните при посрещането на нарастващите предизвикателства на миграцията, за да повиши нивото на разбиране на въпросите, свързани с този процес, да насърчи социално-икономическото развитие чрез миграция и да поддържа благополучието и човешките права на мигрантите.

Последни Новини

МОМ предоставя подкрепа за улесняване достъпа до административна, правна, здравна, психологическа и социална помощ на мигранти.

Преобразяване на общо помещение в кът за отдих.

Продължава записването на желаещите граждани на трети страни да изучават български език в Информационния център за имигранти на МОМ в гр. Бургас.