Mеждународна организация по миграция

Международна организация по миграция - Мисия в България

Международна организация по миграция е водещата междуправителствена организация, посветена на принципа, че хуманната и регламентирана миграция е от полза за хората, търсещи ново начало и приемащото ги общество. МОМ съдейства на мигрантите и страните при посрещането на нарастващите предизвикателства на миграцията, за да повиши нивото на разбиране на въпросите, свързани с този процес, да насърчи социално-икономическото развитие чрез миграция и да поддържа благополучието и човешките права на мигрантите.

Последни Новини

За Деня на детето тази година екипите на МОМ България в Сигурните зони за непридружени деца организираха работилници за рисуване за момчетата, настанени в тях.

На 30 април 2020 г. МОМ България стартира проект „Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“.

МОМ България продължава кампанията си за подпомагане на мигранти, изпаднали в нужда поради пандемията от КОВИД-19.