Mеждународна организация по миграция

Международна организация по миграция - Мисия в България

Международна организация по миграция е водещата междуправителствена организация, посветена на принципа, че хуманната и регламентирана миграция е от полза за хората, търсещи ново начало и приемащото ги общество. МОМ съдейства на мигрантите и страните при посрещането на нарастващите предизвикателства на миграцията, за да повиши нивото на разбиране на въпросите, свързани с този процес, да насърчи социално-икономическото развитие чрез миграция и да поддържа благополучието и човешките права на мигрантите.

Последни Новини

Момчета настанени в Сигурната зона за непридружени деца украсиха Коледна елха, която ще краси Сигурната зона в следващите седмици.

Непридружените момчета настанени в Сигурната зона в РПЦ София, кв. Военна рампа запълват времето си през студените есенни дни с изкуство.

МОМ България, заедно с колеги от МОМ Румъния, участват в момента в конференцията „За максимална ефективност и обединено практическо сътрудничество в борбата срещу трафика на хора“.