• Every day, thousands of women, men and children are abused by human traffickers and smugglers.

  COVID-19 has only worsened their situation and intensified the risk of exploitation of vulnerable communities.

  IOM stands with the international community and continues advocating for human rights and the prevention of abuse. #EndHumanTrafficking

 • On International Migrants Day, it's time to stop counting and start protecting migrants.
  Stand #Together #ForMigration.

 • i am a migrant is a campaign and platform. We create a place for the personal stories of migrants. We want to challenge the anti-migrant stereotypes and hate speech in politics and society. 
  Visit: iamamigrant.org

 • The MigApp is IOM’s institutional tool that leverages current technology and the widespread use of mobile telecommunications to bring a secure, objective and user-friendly downloadable app which serves as a one-stop-shop platform where migrants can access current, reliable and practical information and IOM services.  More on the MigApp here

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Новини

Международна организация по миграция, в партньорство с УНИЦЕФ, проведе обучение на тема „Превенция на насилието, основано на пола“ на 28 юли 2020 г.

На 30 април 2020 г. МОМ България стартира проект „Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“.

МОМ България се включи в отбелязването на Световния ден на бежанците в РПЦ гр. Харманли.

По случай Международния ден на бежанеца, МОМ България и ДАБ организираха футболен мач с участието на момчета настанени в Сигурните зони за непридружени деца.

Децата рисуваха по темите: (1) Какво искам да стана като порасна? и (2) Какви са моите мечти/надежди? Социалните работници на МОМ също се включиха в работилниците и рисуваха заедно с децата.

МОМ България продължава кампанията си за подпомагане на мигранти, изпаднали в нужда поради пандемията от КОВИД-19.

Видео галерия

me>