• On International Migrants Day, it's time to stop counting and start protecting migrants.
    Stand #Together #ForMigration.

  • i am a migrant is a campaign and platform. We create a place for the personal stories of migrants. We want to challenge the anti-migrant stereotypes and hate speech in politics and society. 
    Visit: iamamigrant.org

Новини

Position title: Communication Assistant

Duty station: IOM Bulgaria, Sofia

Closing date: 15th of November 2021

Position Title: Senior Finance assistant

Duty Station: IOM Sofia, Bulgaria 

Closing Date: 8 November 2021

МОМ България, в сътрудничество със С Русия за вяра, единение и култура — Несебър, организира семинар на тема „Административни и социални въпроси, засягащи законно пребиваващи граждани на трети страни (ГТС) в България“ в с. Равда, община Несебър.

МОМ, ВКБООН и УНИЦЕФ организираха кръгла маса на тема „Релокация на непридружени деца, търсещи международна закрила от Гърция“.

Position Title: Social Worker – Safety Zones for Unaccompanied asylum-seeking children (multiple positions)

Duty Station: Sofia, Bulgaria

Closing Date: 28th of July 2021

В красивата „Университетска ботаническа градина – София“ се проведе откриващо събитие по нов проект

Видео галерия