Mеждународна организация по миграция
Bulgarian

 

Публикувано: 11/07/19

Женева –  Международната организация по миграция докладва, че 40 806 мигранти и бежанци са влезнали в Европа до 7 юли, намаление от 33 процента от 60 331 за същия период през миналата година.

Почти половината от пристигащите са влезнали през Гърция (17 749), а още една трета са пристигнали в Испания (13 368). Гърция и Испания се комбиринат за 74 процента от всички пристигнали по море, като много по-малко хора влизат в Европа по море през Италия, Малта и Кипър. В България през 2019 г. са влезнали 835 души, всичките по суша.

Смъртите, които са отчетени през първите 6 месеца в Средиземно море са 682 - или почти половината от 1414 смърти през същия период през 2018 г.

Източник: https://migration.iom.int/europe